Kategorier

Bästsäljare

  • Betala säkert med Klarna

    Betala säkert med Klarna

Integritetspolicy

Vi på JV74 strävar alltid efter att bygga långvariga relationer med våra kunder och de som arbetar på dessa företag, likväl de konsumenter som handlar direkt ifrån oss. Bidragande faktorer till denna strävan är hög datasäkerhet i form av väl uppsatta IT-system och processer. Våra kunder är det viktigaste vi har och därför skulle vi aldrig dela med av oss av vår kundinformation till ett annat företag.

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Och vilket sätt du kan begära ut, ändra eller ta bort den. Vår strävan är att våra processer och IT-system är i linje med den nya lagen om GDPR, Dataskyddsförordningen, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Kundkontaktinformation, vilka uppgifter samlar vi in, hur samlas de in och varför?

När du handlar hos oss som en kontaktperson åt ett företag uppger du dina personuppgifter såsom namn, mailadress, telefonnummer. En konsument/privat person uppger oftast också sin hemadress. Informationen används av JV74 först och främst för att kunna ge dig som kund en bra kundupplevelse genom hela beställningen; presentation av vårt sortiment, orderläggning, leverans, ev. reklamation/garantiärenden samt utveckling av vårt erbjudande och IT-processer. I våra kontakter med dig dokumenterar vi all kommunikation. Dialogen med dig som vår kund förs över telefon, mail, chat, brev och fysisk kontakt samt genom digitala medier.

Vilken information samlar vi in, till vilket ändamål och hur länge lagras informationen?

Ändamål:

Hantera beställningen

Laglig grund: För att kunna fullgöra köpeavtalet. Informationen lagras och bearbetas både genom rättsligt stöd av ett bindande avtal och/eller berättigat intresse.

Lagringstid: Företag/Kundkontaktinformationen: Tidsperioden för datalagring är baserad på hur ofta våra kunder handlar hos oss och den garantitid som våra produkter har (minst 3 år -max 30 år). Kundkontaktinformation sparas i upp till 4 år, och därefter anonymiseras den. Denna process sker månadsvis. Kundkontaktinformation som är äldre än 4 år med öppna saldon kommer att vara orörd och utvärderas för anonymisering igen nästa morgon. För privat personer: Till dess att vårt åtagande gentemot dig som konsument och dess beställning är genomförd (levererad, betalad, reklamations- och även garantiperioden är över, och därefter i max 36 månader.

Ändamål:

För att kunna presentera relevant sortiment och produktrekommendationer, inspiration och andra relevanta aktiviteter och anpassade nyheter.

Laglig grund: Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt erbjudande, våra kanaler och IT-system. Laglig grund för att kunna skicka ut ett nyhetsbrev. Informationen lagras och bearbetas genom rättsligt stöd av ett bindande avtal.

Lagringstid: Företag/Kundkontaktinformationen: Tidsperioden för datalagring är baserad på hur ofta våra kunder handlar hos oss och den garantitid som våra produkter har (minst 3 år -max 30 år). Kundkontaktinformation sparas i upp till 4 år, och därefter anonymiseras den. Denna process sker månadsvis. Kundkontaktinformation som är äldre än 4 år med öppna saldon kommer att vara orörd och utvärderas för anonymisering igen nästa morgon. För privat personer: Till dess att vårt åtagande gentemot dig som konsument och dess beställning är genomförd (levererad, betalad, reklamations- och även garantiperioden är över, och därefter i max 36 månader.

Ändamål :

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vårt produkt och tjänste erbjudande, våra digitala och analoga kanaler samt Itsystem.

Laglig grund: Berättigat intresse Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt erbjudande, våra kanaler och IT-system.

Lagringstid: Företag/Kundkontaktinformationen: Tidsperioden för datalagring är baserad på hur ofta våra kunder handlar hos oss och den garantitid som våra produkter har (minst 3 år -max 30 år). Kundkontaktinformation sparas i upp till 4 år, och därefter anonymiseras den. Denna process sker månadsvis. Kundkontaktinformation som är äldre än 4 år med öppna saldon kommer att vara orörd och utvärderas för anonymisering igen nästa morgon. För privat personer: Till dess att vårt åtagande gentemot dig som konsument och dess beställning är genomförd (levererad, betalad, reklamations- och även garantiperioden är över, och därefter i max 36 månader.

Vilken rättighet har du till tillgång och förändring och /eller borttagning av dina uppgifter?

Det är viktigt för oss att du har tillgång till de uppgifter vi har om dig, och om du önskar få veta mer om dessa i detalj kan du begära ut ett s.k . registerutdrag.

För att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person behöver du bifoga en kopia/bild på ditt körkort eller pass.

Du kan även begära att vi tar bort dina kundkontaktuppgifter sk Rätt till radering. Företagskunders kundkontaktuppgifter ses över och anonymiseras efter 4 år om ingen transaktion har skett under den 4 års perioden. Privatpersoner dvs konsument informationen följer samma process om anonymisering förutsatt att alla åtaganden från oss och kunden är avslutade. Raderingen begär du enkelt via vår email jv74.material@gmail.com och bifogar en kopia/bild på ditt körkort eller pass, vi behöver få in det för att säkerställa att vi vidtar åtgärder på rätt person.

Om du önskar förändra eller rätta kundkontaktuppgifter eller avsäga dig marknadskommunikation såsom nyhetsbrev, katalogutskick kan du enkelt göra det via vår email jv74.material@gmail.com eller ringa kundtjänst på 0731-420274.

Om webbplatsens sekretess policy

Denna sekretesspolicy gäller endast för denna webbplats, och inte på webbplatser som ägs av tredje part. Du bör därför läsa sekretesspolicyn på webbplatsen du besöker.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten

och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina kundkontaktsuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support, underhåll och utveckling kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina kundkontaktsuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina kundkontaktsuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till kundkontaktuppgifter. I vår organisation är det endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kund som har tillgång till dem. Hur får jag veta mer om GDPR och Datainspektionen? Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Follow us on Facebook